De gekleurde media aan de leiband van de gemeente

Een pittige kop, maar stevig onderbouwd met feiten waarvan ik u in dit artikel deelgenoot ga maken, en dat op de gebruikelijke wijze, punt voor punt.


Mis niets meer en abonneer u op onze nieuwsmail!
In dit artikel stel ik, en toon ik aan dat de regionale media en dan met name de grootste krant, te weten Tubantia aan sterk gekleurde berichtgeving doen en soms zelfs regelrecht nep nieuws publiceren.

Gekleurde berichtgeving

Wanneer de gemeente wat te melden heeft, wordt dat groot uitgemeten in de krant met een premium artikel waarbij in detail mag worden ingegaan op het onderwerp. Wanneer er tegengas komt wordt berichtgeving daarop beperkt tot enkele zinnetjes, meestal zonder of in enkele zeldzame gevallen een kort telefoontje naar diegene waarover het gaat waarvan vervolgens minder dan de helft van waarover is gesproken in het artikel wordt verwerkt.

In het geval van echte misstanden, die nota bene kunnen worden aangetoond zoals het geval was bij het afval referendum wordt ronduit geweigerd dit op te pakken, maar een weerwoord van de gemeente krijgt uiteraard weer alle ruimte. Ook werd tijdens de campagne voor het referendum tot driemaal toe geweigerd om een link te plaatsen bij het artikel naar de gemeente pagina waar de verklaringen konden worden ingediend, zodat mensen wisten waar dat kon. Met andere woorden Tubantia weigerde aan degelijke informatie voorziening te doen omdat het niet in het voordeel van de gemeente zou zijn, die als de dood is voor een referendum.

Dit is niet mijn mening, dit zijn vastgestelde en bewezen feiten. Ik heb zelf meermaals verzocht om misstanden bij de gemeente aan te kaarten bij Saskia Minkman en Kim Jansen waarbij ik bewijs mee stuurde maar kreeg letterlijk NEEN op rekest terwijl een dag later wethouder van Wakeren volledig feitenvrij zijn gal mocht spuwen in een uitgebreid premium artikel.

Conclusie: De gemeente Hengelo krijgt alle ruimte terwijl burger initiatieven of de mond wordt gesnoerd of gewoon worden genegeerd. Tubantia meet hier duidelijk met twee maten en dat altijd ten faveure van de gemeente. De burger heeft het nakijken.

Nep Nieuws

Ook maakt deze krant zich regelmatig schuldig aan het publiceren van onjuistheden, onwaarheden en soms zelfs aan het publiceren van regelrecht nep nieuws Ook dit is bewezen zoals ik hier zal aantonen.

Zoals ik hierboven al stelde heb ik de misstanden bij het referendum aangekaart bij mevrouw Minkman en weigerde deze er iets mee te doen. Schetst mijn verbazing dat ik in een artikel waarbij de gemeente aangeeft dat er niet zou zijn gesjoemeld met de verklaringen het volgende te lezen krijg:

“Zij reageert daarmee op een uitspraak van Everwijn Overberg gisteren in De Twentsche Courant Tubantia.”

Dat is simpelweg onwaar. Tubantia weigerde juist de zaak op te pakken. Wel stond er een stukje op RTV Oost. Dergelijke foutjes lees ik regelmatig in deze gemeente courant, maar het werd helemaal te gek toen deze krant nepnieuws publiceerde met de kop “Hengelo werkt toe naar vuurwerkverbod” de gemeente reageerde op Twitter als volgt:

Nepnieuws dus wat tot op de dag van vandaag nog gewoon op de Tubantia website te lezen is. 

Van betrouwbare berichtgeving kan dan ook bij dit veredelde overheid propaganda medium dan ook geen sprake meer zijn. Ik roep dan ook iedereen op, indien u nog een lidmaatschap heeft op dit excuus voor een regionaal dagblad deze zo snel mogelijk op te zeggen. U gooit letterlijk uw geld weg. Indien u fictie wilt lezen zijn er betere auteurs van echt goede boeken dan wat er door moet gaan voor journalisten bij gemeente courant Tubantia.