Een hufterige wethouder die het heeft over hufterige afvaldump

Wie onlangs het artikel in gemeenteblad Tubantia heeft gelezen weet al waar ik in de titel naar refereer, de feitenvrije tirade van Wethouder Bas van Wakeren(Pro Hengelo) die wel even met harde hand het afval dump probleem op gaat lossen. Dat deze man de positie van wethouder onwaardig is blijkt al uit wat hij in dat artikel uitbraakt en daarmee aantoont dat van de wet deze man geen enkele kennis heeft en evenmin intelligent genoeg is om te kijken naar de gemeenten waar alles wat hij voorstelt al is ingezet en heeft gefaald. En dat terwijl hij daarmee de gemeente Hengelo een boel verspilling van geld kan besparen. Voor wie niet op de hoogte is van de materie zal ik deze punten even langslopen:


Mis niets meer en abonneer u op onze nieuwsmail!
Verhogen van de boetes en de pakkans

De “wethouder” stelt: “Boetes kun je oneindig verhogen, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de pakkans. Die is nu niet zo groot.” De afgelopen maanden werden veertig boetes en 61 waarschuwingen uitgedeeld. „We zouden onze boa’s anders kunnen laten werken. Dat ze tijdelijk intensiever controleren bij de vijf grootste hotspots, daar kunnen we best op inzetten.”

Wat hij er niet bij verteld is dat dergelijke inzet alleen maar leidt tot verplaatsing van het probleem en er op andere plekken nieuwe hotspots zullen ontstaan. Ook wanneer er meer BOA’s zouden worden aangetrokken verplaatst het probleem zich slechts naar het buitengebied en zo wordt er dus weer een boel belastinggeld verspild, terwijl deze “wethouder”ook eerst even naar Rotterdam zou kunnen kijken waar ze dit al hebben gedaan en leidde tot bovengenoemde resultaten.

Repressieve middelen leiden uiteindelijk alleen tot slimmere dumpers, want waar van Wakeren niet naar kijkt is de oorzaak, waarom dumpen deze mensen hun rotzooi? Iedere arts kan u vertellen dat symptoombestrijding alleen werkt wanneer de oorzaak wordt weggenomen en dat is toch echt ons rampzalige afvalbeleid. Wat van Wakeren voorstelt is als een hersentumor bestrijden met een paracetamol.

Camera toezicht

De “wethouder”stelt: „Cameratoezicht, daar denk ik ook aan”, aldus de wethouder, maar dan stuit hij op de privacywetgeving. In hoeverre kun je cameratoezicht onder strakke voorwaarden gebruiken als controlemiddel? „Er zijn allerlei restricties. Dat wordt intussen ook allemaal uitgezocht, wat wel en niet kan.”

Naast de overduidelijke problemen met privacywetgeving, zou het deze “wethouder”sieren eens niet van alles uit te braken voor de bühne zodat het lijkt alsof hij wat doet en daarmee weer nog meer belastingcenten door het putje spoelt. Ook dit is al geprobeerd in Rotterdam, waar de mankracht om dergelijk cameratoezicht 24/7 te monitoren onbetaalbaar bleek. We weten allemaal wie dergelijke kosten mogen ophoesten en dat alles alleen om slecht gemeentebeleid overeind te houden?

Aan het eind zegt de “wethouder”gelukkig toch nog iets zinvols

“We moeten ook het voortraject nog eens goed in ogenschouw nemen. Met de milieupas mag je nu jaarlijks 50 kilo grofvuil gratis wegbrengen naar het milieupark aan de Wegtersweg. Moeten we het aantal kilo’s verhogen, zodat mensen dan wel de moeite nemen grofvuil naar het milieupark te brengen? Als we daarmee een deel van het probleem kunnen ondervangen, moeten we daarover willen nadenken.”

De wethouder zoekt het in allerlei oplossingen. „Wat ook zou kunnen is dat we als gemeente eens per maand grofvuil ophalen. Dat mensen dat dan gewoon aan de straat kunnen zetten.”

Dat is uiteraard onderdeel van het probleem, en het is goed daar iets aan te doen, echter gaat de “wethouder” opnieuw voorbij aan het echte probleem en dat is DIFTAR in combinatie met Omgekeerd afval inzamelen. Het is en blijft een oneerlijk systeem waarbij de burger mag betalen voor de werkelijke vervuilers en dat zet kwaad bloed bij de bevolking overal waar een of beide onzalige systemen zijn ingevoerd. Mocht deze “wethouder”dit artikel ook onder ogen krijgen, dan raad ik hem van harte aan eens echt werk te verzetten in belang van het volk dat hij dient te vertegenwoordigen. Een goed begin daarvan is dit artikel eens goed door te lezen.