Het fiasco van de zorgcontainer

Toen we eind 2016 begonnen met de petitie voor het behoud van de grijze afval container in Hengelo, gaven we al aan dat het door de gemeente beoogde systeem van omgekeerd afval inzamelen grote problemen zou opleveren voor mensen met een beperking zoals ouderen die slecht ter been zijn, gehandicapten en anderszins beperkten. Destijds was er door de gemeente helemaal niets voor geregeld, die mensen moesten maar vragen aan buren, vrienden, kennissen of familie om hun troep weg te brengen.


Mis niets meer en abonneer u op onze nieuwsmail!
Onder grote druk van onder meer onze Afvalloos Hengelo Actiegroep, artikelen in de media en natuurlijk de 4000 ondertekeningen van de petitie kwam de gemeente met de oplossing: De zorg container. Deze zorg container was bedoeld voor mensen die echt niet naar een Orac(Overbodige rest afval container) konden lopen en dat ook niet konden laten doen. Deze container wordt aangeboden tegen hetzelfde tarief van 2017 en wordt op afroep basis geleegd.

Een mooie oplossing? Schijn bedriegt

Zo op het oog leest het als een mooie oplossing voor iedereen die niet zelf een zakje naar de orac kan brengen, maar schijn bedriegt, want om er voor in aanmerking te komen moet u met u hele medische hebben en houden bloot. Uw privacy ligt op straat en deze gegevens worden ingezien, verwerkt en beoordeeld door ambtenaren die daar niet voor gekwalificeerd zijn en eigenlijk wettelijk gezien dat ook niet mogen. Enfin, de gemeente bij monde van destijds wethouder Marcel Elferink wist ons trots te melden dat het slechts ging om 50 aanvragen. Echter, gaat het volgens de gehandicaptenraad om zo’n 1500 mensen die hiervoor in aanmerking zouden moeten komen. Het zijn er tot dusver 400 geworden. Ook wist de gemeente trots te melden dat ze ontzettend coulant zijn geweest bij het toekennen van deze container.

Ik dacht, laat ik eens op zoek gaan naar mensen die zijn afgewezen om te zien waarom deze mensen dan geen zorg container konden krijgen. Een greep uit de collectie(Namen heb ik weggelaten omwille van de privacy van deze mensen, maar zijn bij mij bekend.)

1. Geen geld, toch gedwongen de dure woeker container te houden

“Ik heb gebeld een tijd geleden al, de Mevr. Was niet vriendelijk. Ik moest de zak maar op de rollator zetten. Ik zei ik kan niet zo ver kan lopen, nou dan moest ik het maar iemand anders vragen.Ik heb nu noodgedwongen de grijze Otto gehouden maar kan deze eigenlijk niet betalen.”

2. Beiden chronisch ziek, maar zoek het maar uit!

“Ik heb ook in het begin gebeld, Mevrouw, heeft u een Auto?  Ja dat klopt. Doet u zelf boodschappen? Nee mijn man, nou dan kan hij het toch ook doen, boodschappen moet je ook dragen.
Ja maar we zijn beiden chronische ziek, en ik kan het zelf niet dragen. Rollator is geen optie, scootmobiel idem. Mijn man heeft ook een scootmobiel, is ook beperkt, net een nieuwe heup.
Ja mevrouw maar als hij boodschappen kan doen met de auto, komt U er niet voor in aanmerking. En u kan familie vragen, of buren.
Dat doen we al zo vaak en wil niet afhankelijk zijn van buren of familie.
We zijn al zo afhankelijk, ze pakken ons al zo veel af.
Zoals de Hulp in de huishouding, mantelzorg, 33 procent ziektekosten, WTZG vergoeding, rollator, opsta stoel, brillen, eigen bijdrage ziektekosten die we steeds dubbel, en geheel verbruiken, enz………
Dat beetje hulp wat je nog kunt krijgen, is niet meer betaalbaar.
Eerst wil de gemeente dat je zo veel mogelijk zelfstandig bent, nu moet je weer afhankelijk worden van anderen.
Gelukkig mochten wij onze scootmobiel houden, maar dat was ook even een vraag om samen te doen.
Dus dan kan je niet eens samen op pad.”

3. Bureaucratische puinzooi

“In januari aanvraag ingediend samen met aanvraag vergoeding medisch afval. Niet ontvangen. Hoorde ik in maart toen ik er achteraan belde omdat ik niks hoorde. Nieuwe aanvraag gestuurd ik kreeg daarom zolang een voorlopige zorgcontainer. Hoorde niks meer. Donderdag jl belde ik voor legen van de container, kreeg ik te horen dat ik niet op de lijst stond. Twente Milieu belde erachter aan en wist toen te melden dat er een brief naar mij was gestuurd dat het niet was toegekend. Nooit ontvangen. Gemeente gebeld. Betreffende persoon was op vakantie vervanger zocht het uit en belde vanmorgen dat het was afgewezen maar ze wist niet waarom. De brief, die ik dus niet had ontvangen, wordt alsnog gestuurd maar ik kan niet in beroep omdat de termijn al is verstreken (?!) Ze stuurt alsnog een formulier waarop ik wederom de aanvragen kan doen. IK WORDT ER HELEMAAL SIMPEL VAN.”

En dat is nog maar een kleine greep uit de snel groeiende collectie.