Maar wat willen we dan wel?

Op onze website leest u veel over wat er mis is met het huidige afvalbeleid van Hengelo. Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat u dan wel eens denkt, maar wat dan wel? Terug naar de situatie van voor 2015, lost weliswaar de tekortkomingen op van het huidige inferieure systeem van omgekeerd afval inzamelen, maar dat het anders moet omwille van het milieu en daarmee onze toekomst en die van de generaties die na ons komen, dat staat buiten kijf.


Mis niets meer en abonneer u op onze nieuwsmail!
Afvalloos Hengelo staat voor een echt duurzaam afvalbeleid

Echt duurzaam en niet een inferieur systeem zoals omgekeerd afval inzamelen, dat is wat we willen, en dat systeem, dat bestaat al, het heet na scheiden en is een win/win situatie voor zowel de gemeente als voor de inwoners, met als grote winnaar het milieu! Machines zijn gewoon vele malen efficiënter dan mensen ooit kunnen zijn en bij gemeenten die het al hebben is dat ook duidelijk zichtbaar. Er wordt meer plastic gewonnen uit het afval en de kwaliteit is beter!  Dat maakt na scheiden het systeem waarmee duurzaam en daarmee het milieu echt bovenaan de prioriteiten lijst staat en niet slechts een propaganda verhaaltje is van gemeenten om impopulair beleid door te drukken.

Afvalloos Hengelo staat voor eerlijke tarieven voor de inwoners

Omgekeerd afval inzamelen is duur, vervuilend en niet effectief. Na scheiden is dat wel en wel zo effectief dat indien Hengelo vandaag over zou stappen op na scheiden er onmiddellijk € 400.000 per jaar bespaard kan worden op de afvalstoffenheffing. Dit wordt aangetoond door 16 gemeenten in Limburg die al na scheiden en laten zijn dat een gemeente met 15.000 inwoners op jaarbasis al € 70.000 euro per jaar bespaard. Reken dat door naar het inwonersaantal van Hengelo en we zitten op een slordige 4 ton per jaar! Daarnaast zullen de uitwassen zoals afvaldump weer verdwijnen en ook zorg en woekercontainers tot het verleden gaan behoren wat nog meer besparingen met zich meebrengt.

Afvalloos Hengelo wil de inwoners een stem geven in het afvalbeleid

Het huidige afvalbeleid heeft geleid tot veel weerstand onder de inwoners, met daarmee ook bovengenoemde uitwassen tot gevolg.  Toch heeft de gemeente zich nooit druk gemaakt over de weerstand en tot nu hebben de inwoners nooit de kans gekregen zich hierover uit te spreken. Daar willen wij verandering in brengen door middel van een referendum hierover.