Referendum update

Zoals we al in voorgaande artikelen hebben gesteld is er in onze beleving erg veel mis gegaan aan de zijde van de gemeente. Zoveel zelfs dat het wat ons betreft gewoon riekt naar sabotage, maar tot de feiten wat anders aantonen houden we het voorlopig maar op incompetentie van de medewerkers.


Mis niets meer en abonneer u op onze nieuwsmail!
Zoals we in genoemde artikelen al hebben aangekondigd zijn wij bezig met een onderzoek hiernaar, teneinde middels een klachtenprocedure een nieuw verzoek voor een referendum kunnen afdwingen. Dit onderzoek is in volle gang en dus leek het ons goed een update hieromtrent te publiceren om u allen deelgenoot te maken van hetgeen wij tot dusver hebben geconstateerd.

Verschil in statistieken

Zoals u kon lezen zien wij grote verschillen in de doorklik ratio’s vanaf onze website naar de gemeente pagina. Zoveel zelfs dat wij vermoeden dat hier om een al dan niet opzettelijke verstoring gaat aan de kant van de gemeente. In mijn meer dan 20 jaar ervaring in de ICT en dan met name het online gedeelte daarvan heb ik geconstateerd dat een uitval van 1 a 2 procent gangbaar is en dus een normaal verschil tussen doorklik ratio en daadwerkelijk resultaat aan de zijde van de bestemmingswebsite. In dit geval was de gemeentepagina waar de ondersteuningsverklaringen konden worden ingediend de bestemming en het verschil, wanneer wij alleen uit gaan van de kliks op onze site en alle andere promoties buiten beschouwing laten is meer dan 50%!!! Dat is ongewoon en duidt minimaal op een grote storing aan gemeente zijde. Ik heb daarom via Gerard Smink van Tubantia verzocht om het error log voor de periode fase 1 en 2 van het referendum. Deze heeft het verzoek voor mij doorgezet naar Eva Koel van de gemeente Hengelo omdat deze mevrouw de persoon was die hij sprak en deze aangaf alle gegevens paraat te hebben. Vol verwachting klopt ons hart. Dat was op dinsdag 4 september en we hebben nog niets mogen vernemen.

Overige promoties

Zoals gezegd gingen er niet alleen kliks vanaf onze site naar de gemeentepagina, maar zijn er ook meer dan 10.000 flyers verspreid met een directe link  naar de pagina. Tevens is er een mailing gedaan naar maar liefst 3200 ondertekenaars van de petitie “red de grijze afvalcontainer in Hengelo”. Kortom meer dan 13.000 inwoners van Hengelo hebben naast onze online promotie het verzoek gehad een ondersteuningsverklaring in te dienen en niet 1 zou daar iets mee hebben gedaan?

Signalen

Sinds vorige week bereiken ons langs alle wegen signalen van mensen die foutmeldingen kregen bij hun poging een verklaring in te dienen. Deze ben ik nu aan het verzamelen en aan het rangschikken onder 404(File not found) foutmeldingen, 503/blanco pagina errors en certificaat errors op de gemeente website. Ook heb ik van verschillende personen te horen gekregen dat ze aan de balie een verklaring wilden indienen aan de Hazeweg maar daar niemand ergens van wist. Sommigen zijn zelfs weggestuurd met de mededeling dat ze het later nog maar eens moesten proberen.

Al deze meldingen zijn wij aan het verzamelen en gaan wij bijvoegen wanneer we onze klacht officieel gaan indienen bij de gemeente/referendum commissie.

Indien u ook dergelijke ervaringen heeft, meldt het dan bij ons. Dat kan via email op afspraak@afvallooshengelo.nl maar ook via onze Afvalloos Hengelo Facebook pagina. U zou ons hiermee heel erg helpen!