U gaat binnenkort weer meer betalen…

Eind 2016, toen we voor het eerst de volledige ramificaties van het afvalbeleid in Hengelo onder ogen kregen middels de afval klepper van Twente Milieu schreef ik er al over. Het scheiden van afval wordt bestraft, niet beloond. Ik voorspelde dat de kosten zouden gaan stijgen en dat de € 1,20 per klik die nu wordt gerekend door de gemeente in de lift zou gaan.


Mis niets meer en abonneer u op onze nieuwsmail!
Bovenstaande is nu al gaande in Heusden, waar men nu al een schokkende € 2,30 betaald om een zakje restafval waarmee u zelf heeft lopen leuren in de daarvoor bestemde container te mogen dumpen. Bijna het dubbele als in Hengelo dus, en wat denkt u? Het is niet genoeg!!! Om het voor de gemeente Heusden houdbaar te maken moet dit omhoog naar(Zit u stevig op uw stoel?) maar liefst € 4,90!!!

En waarom? De inwoners scheiden het afval te goed! De doelstellingen zijn reeds behaald en het kan niet uit! Laat dat even op u inwerken… U doet uw stinkende best om zoals de gemeente wenst zoveel mogelijk afval te scheiden, en passant behaalt u alle door de gemeente gestelde doelen en als dank, mag u nog meer gaan betalen!

Uiteraard is een verhoging van de kosten per klik slechts een scenario. Een ander scenario is dat de inwoners moeten gaan betalen voor GFT(doen we hier al) en ook PMD.

De oorzaken op een rij:

  • Heusden heeft de eigen inwoners onderschat: ze hebben minder restafval. Heusden dácht dat ze 1,5 keer per maand een zak in de ondergrondse container zouden gooien, het zijn er slechts 1,1. Daardoor rinkelt de gemeentelijke kassa minder vaak.
  • De verwerking van het pmd-afval (plastic, metalen en drankenkartons) kost dit jaar maar liefst 450.000 euro meer dan in 2017. Vooral omdat er te weinig verwerkingscapaciteit is.
  • De bijdrage uit het Afvalfonds wordt fors minder
  • De ‘incidentele uitvoeringskosten’ pakken veel hoger uit: geen 81.000, maar 438.000 euro; het gaat hierbij om onder meer het plaatsen van de ondergrondse containers en (gratis) wisselrondes minicontainers, extra communicatiekosten.

Heusden zal hierdoor zowel het vaste deel van de afvalstoffenheffing moeten verhogen en daarbij of de kosten per klik omhoog schroeven of PMD en GFT moeten gaan belasten.

Hengelo is vergelijkbaar

Hengelo heeft een vergelijkbaar scenario met vrijwel gelijke kostenposten. Hier komt nog bij dat de kosten per klik fors lager zijn dan in Heusden, dus als die hoge kosten al niet dekkend zijn, wat zal dan de situatie zijn in Hengelo na een evaluatie eind dit jaar? Ook hier zal de bijdrage uit het afvalfonds fors worden verlaagd en dan hebben we het nog niet eens gehad over de kosten van al die extra afvaldump!

Er is een reden voor dat de gemeente Hengelo zwijgt in alle talen over de werkelijke kosten van het afvalbeleid, zo sterk zelfs dat WOB verzoeken gewoon worden afgewezen! We mogen echt niet weten wat het werkelijk kost!

Echter, is de burger niet dom en ook zeker niet blind en rekenen kunnen we ook allemaal. Iedereen kan zien aankomen dat wanneer omgekeerd afval inzamelen in Heusden met de nu al veel hogere kosten voor de inwoners niet uit kan, dat driedubbel en dwars op zal gaan voor Hengelo.Bereid u dus maar vast voor op een stevige aanslag op uw portemonnee de komende jaren als dit afvalbeleid wordt doorgevoerd.