Wat er ook gebeurd, onder het huidige systeem wordt u bestraft!

Beschouwd u zichzelf als een nette inwoner van Hengelo? Scheidt u netjes al uw afval, brengt u braaf uw zakjes naar de daarvoor bestemde ondergrondse afval container? Brengt u netjes al uw grof afval naar de Wegtersweg en betaald u daar netjes voor alles boven de 50 kilo? Als u op al deze vragen een volmondig ja kunt antwoorden, dan bent u wat ze noemen een modelburger en dat is een schouderklopje waard! Echter, dat schouderklopje zult u dan wel zelf moeten geven, want van de gemeente waar u al deze moeite voor doet, krijgt u nog een schop en een dolksteek in de rug na!


Mis niets meer en abonneer u op onze nieuwsmail!
U vraagt zich af hoe dan?

Ten eerste was u ook met behoud van de grijze afval container al goed afval aan het scheiden. Toen daar DIFTAR bij kwam bent u dat nog beter gaan doen, en toen omgekeerd afval inzamelen haar intrede deed, werd u daarvoor beloond met het feit dat u naast afval sorteerder nu ook voor vuilnisman/vrouw mag gaan spelen. Dank voor uw harde werk. Nu mag u harder gaan werken! Dit alles onder de drogreden dat het nog beter is voor het milieu! Dit systeem van omgekeerd afval inzamelen is al een inferieur systeem, maar de uitvoering ervan in Hengelo maakt het een rampzalig systeem, want de gemeente heeft niet zoals ze in bijvoorbeeld Den Haag wel hebben gedaan, netjes om de 75 meter een orac(Overbodige Rest Afval Container) neergezet, maar met een gemiddelde breng afstand van maar liefst 250 meter! Dan krijg je dus situaties waarbij de ene inwoner het ding voor zijn of haar deur heeft staan terwijl een andere 500 meter heen en terug mag leuren met afval zakjes! Dat een dergelijke situatie met name veel ouderen en anderszins beperkte mensen in de problemen brengt, ach dat vindt men bij de gemeente geen probleem. Echt schrijnende gevallen krijgen immers een zorg container die voor de gebruiker ervan goedkoop is(Zelfde kosten per leging als in 2017) maar de echte rekening van het op afroep legen van die containers, die komen bij u de modelburger te liggen. Solidair toch? En dan is er uiteraard nog de woeker container waar eigenwijze en dus slechte burgers zoals ik gebruik van blijven maken en daarvoor wel een arm en een been betalen voor minder service!

Meer ellende onderweg

Maar dat is uiteraard niet alles. Zoals we gemeenten kennen gaan deze voor het onderste uit de kan als het gaat om het scheiden van de burger van zijn/haar zuur verdiende centjes. Omgekeerd afval inzamelen, zoals we dat nu kennen kan namelijk niet uit! De reden daarvoor was al bekend voor dat het hele onzalige systeem werd ingevoerd, namelijk dat de bijdrage die gemeenten ontvangen van de staat voor het aangeleverde plastic komt te vervallen. Komend jaar wordt deze al drastisch gereduceerd om vervolgens te verdwijnen en dan beste brave modelburger, dan komt de lokale (R)overheid chronisch geld tekort om al dat afval geweld te kunnen bekostigen, laat staan de uitwassen als afval dump tegen te kunnen gaan! Kunt u raden wie dat mogen gaan ophoesten?

De gemeente Hengelo heeft u als inwoner daar nooit een stem in willen geven. Toch meen ik deze te zien in het feit dat vrijwel alle lokale politieke partijen tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen allemaal dikke winst hebben geboekt omdat ze in hun verkiezingspraatjes tegen dit systeem waren. We zien er weinig van terug in hun daden, maar we zien hier wel duidelijk de mening in van de inwoners. Daarom is het wat ons(Afvalloos Hengelo) betreft de hoogste tijd dat alle inwoners hun zegje kunnen doen hierover.