Wat gaat er mis bij de gemeente Hengelo?

Mensen die ons volgen op Facebook wisten het al, we constateren dat het volledig misloopt bij de gemeente aangaande het indienen van de ondersteuningsverklaringen voor het referendum. Hierover had ik reeds contact met Tubantia maar deze durft hier niet over te publiceren. De argumentatie er zouden geen feiten zijn. Dat argument gaat niet op want feit is dat ik aan kan tonen dat het gruwelijk mis gaat met de aanmeldingen via de gemeente site, iets wat ik hieronder ook zal doen, zodat u het zelf kunt zien. Het probleem voor Tubantia zat hem erin dat het geen hapklare brok is die ze even in een verhaaltje kunnen tikken, maar dat het iets is waar degelijk journalistiek onderzoek naar moet worden gedaan, tja en dan overvraag je de schrijvers van Tubantia, want die tikken alleen en onderzoeken niets. Wat dan rest is zelf het nieuws de wereld in slingeren en dat doe ik bij deze.


Mis niets meer en abonneer u op onze nieuwsmail!
Wat gaat er mis.

We begonnen met 714 ondertekeningen en volgens de meest recente update van vandaag zijn het er nu 1083 ondertekeningen en dat is vrijwel onmogelijk.

Klik voor grote versie

Noem het paranoia, maar ik vertrouw overheden niet of het nu lokaal, provinciaal of landelijk is en zo ook met dit referendum en dus om de gemeente niet op haar blauwe ogen te hoeven geloven heb ik de online promoties voor het referendum via deze site laten lopen zodat ik in ieder geval kan zien hoeveel er doorklikken naar de gemeente site om te ondertekenen via de statistieken(afb.). De teller hiervan staat nu ten tijde van dit schrijven op 841 kliks(De afbeelding is van 20/08/2018) . Als al deze ondertekeningen waren gelukt zouden we dus minimaal 1500+ ondertekeningen moeten hebben. Dus wat is daar gebeurd dat er blijkbaar 400+ pogingen zijn misgegaan? Bij alle links staat dat DigiD nodig is, dus iemand die doorklikt weet dat hij of zij aan moet vragen met dat ID dus is het onwaarschijnlijk dat daar het probleem zit. Was de gemeentesite niet bereikbaar? Dat kan maar dat heeft niemand aan de zijde van de gemeente ons gemeld. Feit blijft dat meer dan de helft van iedereen die doorklikt dus niet in staat is geweest te ondertekenen(En voor de meelezers van Tubantia dat is toch echt een FEIT).

Bovenstaande is natuurlijk kwalijk  maar dan hebben we het alleen nog maar over alle doorklikken van de online promoties op Facebook en hebben we 3000 verspreide flyers, en losse promoties van zowel Lokaal Hengelo als ook de PVV buiten beschouwing gelaten. Dat zou dus betekenen dat naast de 400+ kliks van de online promoties die we missen er niemand van de 1200+ volgens van deze twee partijen gecombineerd een verklaring heeft ingediend. Hoe waarschijnlijk acht u deze kans?
Tot slot is er een mailing uitgegaan naar meer dan 3000 ondertekenaars van de petitie destijds om de grijze Otto te behouden en ook hiervoor geldt dan dat er niet eentje een verklaring heeft ingediend. Hoe waarschijnlijk is dat?
Echter, is bovenstaande voor Tubantia geen aanleiding om eens een stukje gedegen onderzoeksjournalistiek te doen…
De conclusie is dan ook dat als ik het netjes hou ik met bovenstaande heb aangetoond dat er iets mis moet gaan op de gemeente website, maar eigenlijk zegt mijn onderbuik me dat we hier gewoon te maken hebben met ordinaire sabotage van het referendum.

De bedenkelijke rol van Tubantia

Dubbel kwalijk vind ik de rol van Tubantia die als de regionale krant gewoon domweg weigert haar werk te doen en goede onderzoeksjournalistiek te leveren. Men wil alleen hapklare brokken die zo zijn over te tikken in een artikel. En dan vraagt men zich nog af waarom mensen in toenemende mate hun abonnement op dergelijke kranten opzeggen. Helemaal onverwacht was het niet omdat Tubantia ook al weigerde in de artikelen over het referendum die ze wel hebben gepubliceerd een link naar de gemeente site te plaatsen waar ondersteuningsverklaringen kunnen worden ingediend. Dat riekt ernaar dat er belangen spelen bij Tubantia anders dan hun kerntaken informeren en onderzoeken. Tubantia is dan ook geen krant meer in de traditionele zin van het woord maar eerder een verlengstuk van de gemeente zoals ook te zien is aan het stuk over Bas van Wakeren en de dramatisch toegenomen afval dump die dus wel vrij van feiten zijn gal mocht spuwen. Iets waar ik later vandaag nog een artikel aan zal wijden.